POIMENIČNI POPIS ŽRTAVA
KL JASENOVAC 1941-1945.

Poimenični popis žrtava KL Jasenovac rezultat je dosadašnjih istraživanja stručnih djelatnika Spomen područja Jasenovac. Kao i svi do sada objavljeni popisi žrtava jasenovačkih logora nije konačan niti potpun, ali postoji mogućnost dopunjavanja podataka i ispravljanja eventualnih pogrešaka.

Obiteljima i prijateljima jasenovačkih stradalnika iskreno se ispričavamo za moguće pogreške ili propuste u Poimeničnom popisu žrtava KL Jasenovac, jer nisu učinjene namjerno.

Uz svoju muzejsku i obrazovnu djelatnost, Spomen područje Jasenovac nastavit će rad na Poimeničnom popisu žrtava KL Jasenovac te stoga pozivamo javnost i posjetitelje da nam se obrate s novim podacima i dopunama kako bi ga zajedničkim trudom učinili potpunijim. Svako ime jest osoba s identitetom žrtve koju otimamo zaboravu, kako se zločin koji je učinjen u 1.337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac više nikada i nigdje ne bi ponovio.

Od ustaša nazivan sabirnim i radnim logorom, koncentracijski logor Jasenovac s logorima u Bročicama, Krapju, Jasenovcu i Staroj Gradiški, brojnim logorskim ekonomijama u prisilno raseljenim selima te mnogobrojnim stratištima s obje strane rijeka Save i Une, od kolovoza 1941. do 22. travnja 1945. bio je logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti.

Jasenovački stradalnici nisu samo brojevi. Oni su djeca, muškarci i žene sa svojim imenima i osobnim životnim pričama.

Odajući počast zatočenicima jasenovačkih logora i želeći sačuvati uspomenu na njih kao opomenu za budućnost, Spomen područje Jasenovac prvi puta od osnivanja Memorijalnog muzeja 1968. čini posjetiteljima i javnosti dostupan Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-1945. 

Iz dosad najobimnijeg popisa žrtava Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, Poimeničnog popisa žrtava Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji (597.323 žrtve), koji je na osnovi Imeničnog popisa žrtava Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz 1946. i prikupljenih dodatnih podataka SUBNOR-a o žrtvama rata, 1964. sačinio Savezni zavod za statistiku SFRJ, izdvojili smo imena svih osoba kojima su kao mjesto stradanja navedeni logori i stratišta iz sustava KL Jasenovac.

Koristeći više stotina različitih izvora (knjiga, dokumenata, fotografija, izjava rodbine i prijatelja jasenovačkih žrtava, terenskih istraživanja i fotografiranja spomenika žrtava fašističkog terora), od kojih je 169 navedeno kraticom u Poimeničnom popisu žrtava KL Jasenovac Spomen područja Jasenovac, uspoređivanjem i kritičkim preispitivanjem podataka za svaku žrtvu ponaosob, sačinjen je popis djece, muškaraca i žena ubijenih u KL Jasenovac.

Popis sadrži rubrike s biografskim podacima žrtve (prezime, ime, ime oca, općina rođenja, mjesto rođenja, godina rođenja, etnička pripadnost), rubrike o stradanju (način smrti, izvršitelj zločina, godina smrti, mjesto stradanja, logor i naziv stratišta na kojem je žrtva ubijena) i rubriku u kojoj su navedeni izvori u kojima se svaka pojedina žrtva ponaosob spominje te razlike pojedinih podataka u izvorima za svaku žrtvu.

Ovim načinom rada prikupili smo do sada imena i podatke za 83.145 žrtava. U KL Jasenovac umoreno je prema naprijed navedenim podacima 39.570 muškaraca, 23.474 žena i 20.101 djece do četrnaest godina starosti.

Razrada prikupljenih podataka potvrđuje do sada poznate povijesne činjenice o stradanju zatočenika u KL Jasenovac.

Pregled po narodnosti i spolu

 

Narodnost

djeca

muški

ženski

Ukupno

SRBI

 12683

21738

 13206

 47627

ROMI

 5608

 5688

4877

 16173

ŽIDOVI

 1601

 7762

3753

 13116

HRVATI

 140

 2866

 1249

4255

MUSLIMANI

 52

 897

 179

 1128

SLOVENCI

6

 195

 65

 266

ČESI

 2

 96

 16

114

SLOVACI

 1

 92

 13

 106

UKRAJINCI

 4

52

8

 64

CRNOGORCI

 

33 

 11

 44

MAĐARI

 1

 20

 6

 27

TALIJANI

 

 18

 1

 19

RUSI

 

 12

6

18

RUSINI

 8

 1

 10

NIJEMCI

 

 4

6

 10

POLJACI

 

 5

 4

9

ALBANCI

 

1

 

 1

AUSTRIJANCI

           1              1

GRUZIJCI

           1              1

RUMUNJI

           1              1

Nepoznato

 2

 80

73

155

Ukupno

 20101

 39570

23474

83145

 


Pregled po narodnosti i godini smrti

 

Narodnost      

1941

1942

1943

1944

1945

Nepoznato

Ukupno

 SRBI

4748

 34092

 2345

 4700

 1332

 410

47627

 ROMI

 2261

 12838

 310

691

 57

16

16173

 ŽIDOVI

 3142

 8004

 655

 490

 405

420

13116

 HRVATI

 221

929

 378

 1071

 1530

 126

 4255

 MUSLIMANI

 50

 279

 161

 288

 324

 26

 1128

 SLOVENCI

9

 56

19

63

 94

 25

 266

 ČESI

 11

3

 56

 42

 

114

 SLOVACI

 

9

 9

 70

18

 

106

 UKRAJINCI

 

 3

 1

 28

 32

 

64

 CRNOGORCI

7

 13

 1

 9

14

 

 44

 MAĐARI

4

5

 2

 6

 9

27

 TALIJANI

4

6

 

 7

2

 

19

 RUSI

3

5

 4

1

 

18

 RUSINI

 

 3

4

 1

 

10

 NIJEMCI

 

      2

 

     4

     3

          1

       10

 POLJACI

 

      3

 

 3

 3

 

9

 ALBANCI

     

     1

   

      1

 AUSTRIJANCI

 

      1

       

      1 

 GRUZIJCI

   1

             

      1

 RUMUNJI

 

 1

       

 1

 Nepoznato

10

109

7

13

 11

5

 155

 Ukupno

 10462

 56369

 3893

 7510

 3881

1030

83145