U logoru Jasenovac ubijeni su 17/18. studeni 1942. godine slovenski katolički svećenici

- Franjo Rihar
- Franc Gobler (S. Juraj, Tabor, 1892)
- Frane Kač (Polzela, 1907)
- Janez Kodrič (Studenci, 1897)
- Anzelm Polak (Životice, Moravska, 1883)
- Janez Rančigaj (Gomilska, Celje, 1893)

Jakob Sem (Radmirje, Savinjska dolina, 1908) ubijen je u rujnu 1942. godine, a Franc Orešnik (Jastrebina, Sv. Bolfenk, 1908) 9. siječnja 1945. godi.

Vlasništvo: