Sjećanje Adolfa Fridriha, preživjelog zatočenika, na logor Stara Gradiška

Sjećanje:

«... Na dan 20. decembra 1942. su tri zatočenika ubila za vrijema rada u Gradiški stražara i pobjegla. Bijes popa Majstorovića je onda bio dostigao vrhunac. Bio je u Ekonomiji na Jablancu, kada je za taj slučaj saznao. U Ekonomiji su bila 34 zatočenika i sve ih je bez razlike lično iz strojnice pobio. Zatim se napio i onako pijan je došao u logor Gradišku. Slijedećeg dana je bio nastup u tom logoru, na kome je izabrao 26 najpoznatijih zatočenika, koji su bili na najvažnijim položajima, pred svima nama im je povezao žicom ruke na leđima uz pomoć drugih ustaša. Onda ih je postavio poređane pred zid i sve ih je redom iz revolvera pobio. Kada je šaržer jednog revolvera ispucao, drugi mu je ustaša dodavao drugi pištolj, da ne bi morao čekati. Jedan je zatočenik onda povikao glasno pred strijeljanje: Zdravo drugovi»! Kada je Majstorović sve nepomične vidio na zemlji, rekao je : «Pravdi je udovoljeno!» Ubio je dakle 60 za jednog ustašu.»

Sjećanje Adolfa Fridriha, preživjelog zatočenika, na logor Stara Gradiška.
Sjećanja Jevreja na logor Jasenovac, Beograd, 1972., str. 43.

Vlasništvo: