Sjećanje Sada Koena – Davka, preživjelog zatočenika, na logor Stara Gradiška

Sjećanje:

«...Prvo je krštenje bilo letvom po glavi. U zapovjedništvu nam je bio naređeno da istresemo sve ruksake i da predamo sve što imamo vrijednosti: novac, prstenje, satove, itd. Kad sam ispraznio svoj ruksak, ne shvatajući još gdje sam stigao, prevarih se i zamolih ustašu da li smijem zadržati nožić za hljeb. Kad sam to rekao, on ode do Ljube Miloša natporučnika i reče mu: «Onaj tamo nešto traži.» Ljubo Miloš je u ruci držao jednu letvu, prišao je meni i upitao me: «Šta hoćeš?»-«Molim Vas gospodine da li smijem zadržati ovaj nožić za rezanje hljeba?» Na to Ljubo zamahne letvom i udari me posred moje lubanje sa psovkom i riječima: «Ne kaže se hljeb, nego kruh»! Krv me obli, pa i danas imam ulupinu na glavi od tog udarca.»

Sjećanje Sada Koena – Davka, preživjelog zatočenika, na logor Stara Gradiška.
Sjećanje Jevreja na logor Jasenovac, Beograd, 1972, str.161.

Vlasništvo: