ANTE VRBAN

ANTE VRBAN (Pejakuša pokraj Gospića, 1908. - Zagreb, 1948.), ustaški bojnik

Do početka rata radio je kao trgovački pomoćnik. U ljeto 1941. kao vodnik u 13. satniji Ivana Devčića Pivca sudjelovao je u masovnim pokoljima Srba u Lici, kao i u likvidacijama Židova u Jadovnu. Prema nekim izvorima bio je zapovjednik logora Slana na otoku Pagu do dolaska Ivana Devčića na tu dužnost.

U logor Stara Gradiška došao je 13. studenog 1941., dovodeći sa sobom skupinu uhićenih masona. Jedno vrijeme bio je zamjenik Mile Oreškovića, zapovjednika logora Stara Gradiška.

U logoru se isticao surovošću sudjelujući u masovnim i pojedinačnim likvidacijama zatočenika.

Osobito se isticao u likvidacijama djece te je na suđenju 1948. priznao trovanje 63 djece smrtonosnim plinom, ciklonom B.

U ljeto 1947. Vrban je uhvaćen na Papuku s grupom ustaških križara, koju je predvodio Ljubo Miloš. Na suđenju pred Vrhovnim sudom Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu, u ljeto 1948. osuđen je na smrt vješanjem.