Donja Gradina -Topola uzdaha na kojoj su vješani zatočenici


 Vlasništvo: JUSP Jasenovac