Donja Gradina – jedno od grobnih poljaVlasništvo: JUSP Jasenovac