Popis arhitektonskih djela Bogdana Bogdanovića:

1. Spomenik Jevrejskim žrtvama fašizma, Beograd, 1951-1952.
2. Stanbeno naselje Hidrotehničkog instituta, Avala, Beograd, 1952-1953.
3. Spomen – groblje žrtvama fašizma, Sremska Mitrovica, 1959-1960.
4. Partizanski spomenik, Mostar, 1959-1965.
5. Rekonstrukcija vile kraljice Natalije, Smederevo, 1960-1961.
6. Slobodište, simbolička nekropola, Kruševac, 1960-1965.
7. Svetilište posvećeno srpskim i albanskim partizanima u ratu 1941 – 1945, Kosovska
Mitrovica, 1960 – 1973.
8. Grupni kenotafi palih boraca otpora, Prilep, 1961.
9. Spomenik palim borcima u svim oslobodilačkim ratovima: 1804-1813; 1876-1878; 1912;
1914-1918; 1841-1945, Knjaževac, 1961-1971.
10. Spomenik Cvijet, Jasenovac, 1966.
11. Ratničko groblje, Štip, 1969 – 1974.
12. Spomen – park Garavice sa kenotafima žrtava fašizma, Bihać, 1969-1981.
13. Spomen – područje sa mauzolejem ratnicima, Čačak, 1970 – 1980.
14. Grupni kenotafi, Bela Crkva, 1971.
15. Grupni kenotafi žrtava, Travnik, 1971 – 1975.
16. Spomenik slobode, Ivangrad, 1972 – 1977.
17. Svetilište palih boraca za slobodu, Vlasotince, 1973 – 1975.
18. Adonisov oltar, Labin, 1974.
19. Spomen – park Dudik, Vukovar, 1978 – 1980.
20. Mauzolej posvećen prvim palim antifašističkim ustanicima, Popina, 1979 – 1981.

Vlasništvo: JUSP Jasenovac