Djeca pod nadstrešnicom ciglane, dječji logor u Reki, ljeto 1942.
Vlasništvo: JUSP Jasenovac