LOGOR U SISKU

Nakon kozarske ofenzive, u Sisku je u kolovozu 1942. osnovan sabirni logor za starce, žene i djecu pod službenim nazivom Prolazni logor za izbjeglice unutar kojeg je istovremeno osnovano i Prihvatilište za djecu izbjeglica, odnosno dječji logor.

U objekte logora u Staklani, Pecari, Solani Reis i samostanu sestara Svetog Vinka, smještena su djeca odvojena od zatočenih majki i djeca oduzeta majkama u Mlaki, Jablancu, Staroj Gradiški i Jasenovcu.

Bez hrane, odjeće, izložena nehigijenskim uvjetima i bolestima djeca su umirala.

Procjenjuje se da je kroz logor prošlo oko 5.000-7.000 djece do njegovog zatvaranja 8. siječnja 1943. Prema podacima mrtvozornika u logoru su umrla 1.152 djeteta, dok drugi navode da je 1.631 dijete umrlo u logoru Sisak.

Građani Siska i okolice pokušavali su pomoći uzimajući iz logora najmlađu i bolesnu djecu.